فعالیت ها و تجربیات

فعالیت ها و تجربیات ما

فعالیتها و تجربیات

 • همکاری با سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری تهران ( کارناوال حمل گل و گیاه )
 • برگزاری دوره های آموزش امداد خودرو با سازمان آموزش و فنی حرفه ای کشور
 • برگزاری دوره آموزشی با ستاد ساماندهی فعالیت سازمانهای مردم نهاد شهر تهران
 • همکاری با اداره کل اموال منقول ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)
 • ارائه خدمات امدادی به گروه خودرو ساز آسان موتور
 • ارائه خدمات امدادی به گروه خودرو ساز مدیران خودرو(MVM)
 • ارائه خدمات امدادی به گروه خودرو ساز اطلس خودرو ( KIA)
 • ارائه خدمات امدادی به گروه خودروسازی سایپا
 • طرف قرارداد نیروی انتظامی تهران بزرگ در امر حمل خودروهای توقیفی
 • ارائه خدمات امدادی به شرکت کمک رسان ( SOS )
 • همکاری با سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران
 • همکاری با ادارات راه و شهرسازی استان های کشور ( راه اندازی کانکس امدادی )
 • همکاری با نیروی انتظامی استان های کشور(طرح تصادفات و توقیفات خودرو )
 • ارائه خدمات امدادی به گروه خودروساز زاگرس خودرو(POROTON)
 • ارائه خدمات امدادی به گروه خودروساز نگین خودرو(RENAULT)
 • ارائه خدمات امدادی به گروه خودرو ساز جیلیران موتور (GEELY)
 • ارائه خدمات امدادی به کانون جهانگردی و اتومبیلرانی
 • همکاری و تعامل با سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای کشور
 • همکاری با شهرداری های کل کشور ( ساماندهی مراکز امدادخودرو در شهر ها )
 • همکاری با پلیس راهنمایی و رانندگی استان های کشور ( سفرهای نوروزی و سفرهای تابستانی )