خط مشی کیفیت و مشتری مداری

بیانیه ماموریت و چشم انداز ما

خط مشی کیفیت و مشتری مداری

شرکت تعاونی توسعه خدمات خودرو رفاه ایرانیان، در قالب یک مجموعه خدماتی با استعانت از خداوند متعال و پشتوانه نیروی انسانی متخصص و ماهر، با ایجاد تفکر فرایندگرا در کلیه سطوح سازمان در جهت برآورده ساختن الزامات قانونی و رعایت اصول فنی و کیفی و همچنین مشتری مداری از طریق ایجاد ارتباط موثر جهت تامین الزامات و خواسته ها، جلب رضایت و اعتماد مشتریان و رسیدگی به شکایات ایشان را سر لوحه خود قرار داده است .

 • رعایت استانداردهای ملی و بین المللی
 • تلاش در جهت افزایش رضایت مشتریان
 • فراهم نمودن محیط کار مناسب و صمیمی و ایجاد مشارکت بین همکاران در تصمیم گیری های سازمانی
 • توسعه منابع انسانی از طریق به کارگیری نیروی متخصص و انجام آموزش های لازم جهت به روزرسانی و ارتقاء صلاحیت های فنی
 • گسترش استفاده از فن آوری اطلاعات و ارتباطات و استفاده بهینه از ماشین آلات و تجهیزات موجود
 • رعایت اصول ایمنی , بهداشت و محیط زیست
 • بهبود مداوم سطح کیفی انجام کار جهت دسترسی به بازار های جدید و بزرگتر
 • ارائه به موقع خدمات به مشتریان
 • توسعه منابع انسانی از طریق به کارگیری نیروی متخصص و انجام آموزش های لازم جهت به روزرسانی و ارتقا ء صلاحیت های فنی

به منظور دستیابی هرچه بهتر به اصول بالا، این شرکت همزمان سیستم های مدیریت کیفیت ارتباط با مشتریان، مدیریت رسیدگی به شکایات مشتریان و اندازه گیری رضایتمندی مشتریان در کلیه سطوح را به اجرا در آورده و به طور مداوم خود را نسبت به بهبود مستمر و اثر بخشی این سیستم ها متعهد می داند. همچنین شرکت در ابتدای هر سال نسبت به تعیین اهداف کیفی و مشتری مداری در راستای این خط مشی اقدام نموده و با بازنگری از طریق پایش، اندازه گیری و تحلیل، میزان تحقق اهداف کیفی و مشتری مداری تعریف شده را بررسی می کند.

ارزشهای سازمانی

 • اهتمام به تعالی
 • خلاقیت و نوآوری
 • صداقت، امانت داری و نهادینه سازی فرهنگ خدمت
 • نظم و انضباط
 • احترام و تامین رضایت ذینفعان
 • آموزش وتوسعه سرمایه‌های انسانی

خط مشی کلی شرکت

 • اهتمام به تعالی
 • رضایت مشتریان
 • جلب مشارکت کارکنان
 • توسعه منابع انسانی
 • بهبود مستمر
 • تعامل با ذینفعان
 • ارتقاء برند